Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Sexuologie

Sexuologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou, terapií a posuzováním sexuálních poruch.

Sexuologie je medicínský obor, ktrerý se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou chorob a poruch sexuálních funkcí ženského i mužského pohlaví, partnerským soužitím, schopností počít a jejich dysfunkcemi.

Sexualita je nedílnou součastí všech lildských bytostí. Její plný vývoj souvisí s uspokojováním lidských potřeb. Sexualita přestala být v průběhu dvacátého století tabuizovanou oblastí a s tím došlo postupně k rozvoji vědy, která se sexualitou zabývá - sexuologie.

Současná sexuologie bere v potaz celou šíři sexuální problomatiky člověka. Zaměřuje se jak na psychickou stránku, tak i na stránku tělesnou. Do problematiky, kterou sexuologie řeší patří např. poruchy sexuálního prožívání, problémy se sexuální orientací a identifikací, poruchy mužské potence a plodnosti, poradenství v oblasti antikoncepce, poradenství v oblasti HIV/AIDS pozitivních pacientů atd.  Sexulogie se také zaměřuje  na řešení společensky závažných problémů, kam spadá posuzování a případná ochranná léčba sexuálních delikventů i jejich obětí.

Dětská sexuologie řeší poruchy sexuálního chování a vyzrávání.

Sexuologie úzce spolupracuje s ostatními lékařskými obory, zejména s psychiatrií, klinickou genetikou, urologií, gynekologií, dermatovenerologií, endokrinologií.

Najít v okresu