Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 25. 6. 2022

Rehabilitace

Rehabilitace - z medicínského hlediska to je léčebná metoda směřující k opětovnému nabytí schopností ztracených nemocí či úrazem, je to tzv. návratná péče.

Rehabilitace je snaha vedoucí k navrácení nemocného člověka do původního tělesného stavu či sociální a právní pozice. Rehabililtace lidí poškozených nemocí či úrazem má být celospolečenský proces (ve smyslu tzv. ucelené rahabilitace) a má představovat koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců), s cílem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem úrazu, nemoci nebo vrozené vady do aktivního života.

Z celého rozsáhlého a složitého komplexu rehabilitace se ve zdravotnictví realizuje rehabilitační proces jako léčebná rehabililtace.

Lékařský obor léčebné reahabilitace je velmi obsáhlý, v mnohém koncentruje praktické zkušenosti z oboru interní medicíny, neurologie, chirurgie, traumatologie, ortopedie, revmatologie atd. Využívá klasických léčebných metod (injekční léčba, léky, tělesná výchova...), metod manuální a fyzikální léčby (mobilizace, manipulace, měkké techniky, speciální techniky, elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, lymfodrenáž, léčba teplem, léčba laserem...) i metod alternativní medicíny (akupresura, akupunktura, baňky..).

Rehabilitační a fyzikální medicína je poměrně nový lékařský obor, který však získává čím dál větší věhlas. Vědeckými postupy byl dokázán nezastupitelný význam tohoto oboru v medicíně a také to, že tento obor nahrazuje některé léčebné metody, které v minulosti pacienta zbytečně zatěžovaly, aniž by přinesly větší efekt, než právě působení rehabilitační a fyzikální medicíny.

Terapeutové, kteří provádějí rehabilitační léčbu se snaží pracovat na tom, aby se problém, který pacienta trápí, vyřešil anebo alespoň zjednodušil do té míry, aby po ukončení rehabilitační léčby nadále nenarušoval kvalitu soukromého i pracovního života.

Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny působí na ambulantních a lůžkových pracovištích či v léčebných a rehabilitačních ústavech a lázeňských zařízeních.

Najít v okresu