Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Psychiatrie

Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou, příčinami, léčením a prevencí psychických poruch.

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, projevující se v myšlení, emocích, vnímání a též v chování nemocných. Mezi ostatními lékařskými obory má nejvíce styčných bodů s neurologií, která se také zabývá nervovou soustavou i mozkem. Z nelékařských oborů má nejblíže k psychologii, se kterou psychiatrie úzce spolupracuje jak při léčbě, tak diagnostice.

Moderní psychiatrie je rozvíjející se lékařský obor, který pomáhá pacientům k navrácení do běžného života a zmírňuje jejich utrpení.

Systematicky lze duševní nemoci rozdělit podle původu do tří hlavních skupin. První tvoří funkční poruchy, u kterých je postižena výhradně funkce mozku. Do druhé skupiny patří takzvané organické poruchy. Zde je duševní choroba důsledkem jiného onemocnění, např. nádoru, mrtvice, zánětu či úrazu. Třetí skupinou jsou symptomatické poruchy. Ty se objevují jako součást jiných celkových onemocnění organismu.

Léčba psychiatrických nemocí bývá poměrně často dlouhodobá, dokáže však pomoci a u mnohých poruch lze dosáhnout trvalého vyléčení.

Najít v okresu