Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé poskytuje primární léčebnou a preventivní péči pro dospělou populaci.

Praktický lékař pro dospělé - všeobecný lékař, dříve tzv. obvodní lékař, je lékař se všeobecnou praxí (oproti odbornému, specializovanému), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci. V místech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost.

Praktické lékařství je tedy integrovaným lékařským oborem, ve kterém všeobecně zaměřený lékař poskytuje osobní, primární a kontinuální péči o zdraví nemocného. Na práci praktického lékaře navazuje specialista a doplňuje ji, protože část pacientů je podle nutnosti odeslána do nemocnice nebo ke specialistovi.

Praktické lékařství svým rozsahem integruje znalosti různých odborností, v hloubce znalostí jednotlivých oborů nedosahuje sice úrovně specialistů, ale rozsahem, šíří a všeobecným přehledem vytváří svou vlastní odbornost.

Praktický lékař pro dospělé patří mezi ambulantní typy lékařů, ale je i terénním lékařem, který podle potřeby poskytuje péči i mimo ordinaci. Návštěvní služba je určena pacientům, kteří nejsou schopni, dočasně či trvale, dojít do ordinace.

Do náplně praktického lékaře pro dospělé patří např. komplexní vyšetření, opakovaná komplexní vyšetření, cílená vyšetření, kontrolní vyšetření, ale též výpisy z dokumentace pro různé účely, zprávy a posudky pro soudy, pojišťovny, OSSZ atd.

Najít v okresu