Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Praktický lékař pro děti a dorost

Pod pojmem praktický lékař pro děti a dorost rozumíme ambulantního dětského lékaře, který je oprávněn poskytovat primární léčebně preventivní péči dětem na celém území ČR.

Praktické lékařství pro děti a dorost je základním lékařským oborem, který zajišťuje léčebnou a preventivní péči o dětskou a dorostovou populaci se zřetelem na sociálně ekonomické faktory a prostředí, ve kterém dítě či mladistvý žije, studuje nebo pracuje.

Praktické lékařství pro děti a dorost má v sobě základní poznatky a praxi různých lékařských oborů. Ty uplatňuje v činnostech preventivních, diagnostických, léčebných, rehabilitačních i posudkových.

K základním rysům oboru patří: komplexní, dlouhodová a soustavná péče, komunitní péče s možností ovlivňování způsobu života celé rodiny, přístup k dětskému pacientovi, zvažující hlediska biologická, psychologická i sociální a poskytování péče dětskému pacientovi v prostředí vlastním nebo blízkém.

Důležitá je funkce praktického lékaře pro děti a dorost jako ochránce práv dítěte, důvěrníka i rádce rodičů a mladistvých v problematice zdravotní, zdravotně sociální či osobní.

Najít v okresu