Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Pneumologie

Pneumologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění.

Pneumologie je podobor vnitřního lékařství, který se specializuje na léčbu a prevenci chorob a poruch dýchacího ústrojí, především pak dolních cest dýchacích (průdušnice, průdušek a plic), dále pak na onemocnění pohrudnice a mezihrudí.

Na pneumologii jsou nejčastěji léčeni lidé, kterí trpí akutním či chronickým onemocněním plic a průdušek. Z akutních onemocnění spadají pod pneumologii zejména těžce probíhající infekční choroby dýchacího ústrojí, které jsou provázeny dušností, krvácením z dýchacích cest či dalšími komplikacemi. Patří sem především záněty průdušek a zápal plic. V tomto případě pneumologové často spolupracují s infekčním lékařstvím.

Z chronicky probíhajících infekcí má pneumologie výsadní postavení při léčbě tuberkulózy. Prevencí, diagnostikou a léčením tuberkulózy plic i ostatních orgánů se zabývá ftizeologie.

Mezi neinfekční choroby, kterými se pneumologie zabývá patří nejčastěji asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní choroba či plicní tromboembolie. Ve spolupráci s onkologií se pneumologie zabývá a léčí nádory plic, které patří mezi nejčastejší nádorová onemocnění.

Na pneumologii se také léčí některá vrozená onemocnění, například cystická fibróza.

Ve spolupráci s ostatními obory jsou na pneumologii léčeni i lidé, kteří trpí syndromem spánkové apnoe.

Najít v okresu