Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 31. 7. 2021

Plastická chirurgie

Plastická chirurgie je lékařský obor, který se zabývá chirurgickými úpravami zevnějšku a drobnými kosmetickými korekcemi.

Plastická chirurgie je velice široký obor a zahrnuje v sobě celý jeden obor medicíny, který se zabývá rozsáhlou operační činností. Ta má ve své podstatě chirurgicky napravovat nedostatky, které jsou nejen vadami estetickými, ale též vadami funkčními.

Zákroky plastické chirurgie se tedy provádějí jednak z důvodů estetických a jednak z důvodů zdravotních.

Z důvodů estetických se zákroky provádějí na vlastní žádost pacienta. Jsou to většinou zákroky, jejichž důvodem nejsou problémy zdravotní, ale problémy kosmetické. Cílem zákroku je zlepšení kvality života a získání sebevědomí. Zákroky plastické chirurgie z estetických důvodů si většinou pacienti hradí sami.

Na základě lékařské indikace se provádějí zákroky ze zdravotních důvodů, jedná se např. o zákroky po nehodách či zákroky v případě různých vývojových a ostatních vad. Tyto zákroky bývají hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Zákrokům plastické chirurgie předchází vždy předoperační vyšetření a celý postup je podrobně konzultován s pacientem.

Zákroky plastické chirurgie provádějí špičkoví odborníci za pomoci nejnovějších metod, ve špičkově vybavených zařízeních a při své práci využívají poslední objevy medicíny.

Do oboru plastická chirurgie patří například náprava nejrůznějších vrozených vad, především obličeje, jako jsou rozštěpy rtu či patra, ale též náprava vrozených vad ostatních částí těla - nohou, rukou, atd. Plastická chirurgie se zabývá i nápravami různých poúrazových stavů - zejména poúrazových deformací obličeje, ale také rekonstrukcemi a ošetřováním čerstvých úrazů, a to nejvíce úrazů ruky. Odborníci v plastické chirurgii často dokáží znovu přišít třeba úplně oddělenou (amputovanou) část těla, většinou se jedná o ruku či prsty. Velmi důležitou součástí plastické chirurgie jsou rekonstrukční výkony, kdy je ženám po odnětí prsu - např. z důvodů nádorového onemocnění - vytvořen nový. Někteří plastičtí chirurgové se také specializují na léčbu popálenin či na chirurgickou léčbu kožních nádorů.

Kosmetická chirurgie se v  principu zabývá dvěma kategoriemi porblémů: změnou tvaru či tělesných proporcí (liposukce, rhinoplastika, augmentace prsou) a zmírněním projevů stárnutí, tzv. omlazujícími operacemi (facelift).

Plastická a estetická chirurgie je dnes oborem, který je na velkém vzestupu. Se změnou životního stylu společnosti začínají o sebe lidé mnohem více dbát a zajímají je i možnosti drobných či větších úprav zevnějšku.

 

Najít v okresu