Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 25. 5. 2022

ORL - ušní, nosní, krční

Otorinolaryngologie je lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob.

Otorinolaryngologie, zkráceně ORL, je chirurgický lékařský obor, který se speciallizuje na diagnózu a léčení ušních, nosních a krčních chorob. Zabývá se také onemocněním hlavy a krku.

Dalšími rozšiřujícími obory jsou foniatrie nebo neurootologie. Foniatrie se zabývá poruchami hlasu, řeči a sluchu.

Neurootologie je obor, který se zabývá především vyšetřováním a léčbou nemocných závratěmi  a ušními šelesty. Zabývá se také problematikou poruch chuti, čichu a kraniálních nervů probíhající anatomickou oblastí ORL. Jedním z nejzávažnějších problémů neurootologie jsou ušní šelesty - tinnitus.

Najít v okresu