Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Ortopedie

Ortopedie je lékařský obor, který se zabývá pohybovým ústrojím.

Ortopedie je lékařský obor, který se zabývá onemocněním, vrozenými a získanými deformitami, funkčními onemocněními a zraněními podpůrného a pohybového aparátu, jejich léčbou, prevencí a rehabilitací.

Ortopedická péče spočívá v komplexní léčbě pohybového aparátu, zabývá se např. léčením artrózy kyčelních a kolenních kloubů a jejich výměnou za umělé náhrady, onemocněním či poraněním vekých kloubů.

V ortopedii je kromě léčby důležitá i prevence, tedy zabránění vzniku onemocnění a deformit pohybového aparátu.

Ortopedie se dělí na klasickou ortopedii, která řeší dlouhodobé a chronické obtíže a provádí většinou plánované operace a na traumatologii pohybového ústrojí, která se zabývá úrazy pohybového ústrojí a operace jsou často neplánované.

Na obor ortopedie úzce navazuje traumatologie, sportovní medicína a rehabillitace, tedy obory, které se z různých hledisek zabývají pohybovým aparátem.

Najít v okresu