Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Onkologie

Onkologie je obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Hlavním faktorem, který může napomoci snížení úmrtnosti na nádorové choroby je především systematická primární a sekundární prevence.

Do oblasti primární prevence patří zejména boj proti kouření, alkoholismu, boj za znečišťování životního prostředí a boj za zdravou výživu.

Sekundární prevence znamená záchyt onemocnění v ranném stádiu, kdy má pacient vysokou naději na úplné vyléčení.

Platí, že čím časněji je nemoc zachycena, tím dochází k lepšímu výsledku u nemocného, menší náročnosti léčby a nižším nákladům. U nejčastějších typů nádorů (prsu, tlustého střeva či gynekologických) jsou vyhledávací metody účnné, nebolestivé.

Najít v okresu