Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 31. 7. 2021

Oftalmologie - oční

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá chorobami oka a jejich léčením.

Oftalmologie - oční lékařství je medicínský obor, který se zabývá léčením a chirurgií zrakových drah, jež zahrnují oko, mozek, slzný systém a oční víčka. Oftalmologové léčí jak onemocnění zraku, tak úrazové stavy, provádí ambulantně i drobné chirurgické zákroky.

Jedná se o velmi úzce specializovaný obor, protože oko je velice komplikovaný aparát. Oftalmologie je obor kombinovaný, zahrnuje v sobě složku konzervativní léčby i léčbu chirugickou.

Operativa v oftalmologii je jednou z nejobtížnějších, zejména na přesnost a zručnost. Oftalmologické operace zažívají v posledních letech významný rozmach - jak v operačncíh technikách (laserové operace), tak v používaných materálech. Chirurgicky je dnes možno léčit mnoho očních chorob a vad, např. refrakterní vady, katarakty, šedý zákal, operace šilhání, operace a léčba sítnice. Pro pacienta to ve většině případů znamená odstranění potíží, zlepšení zhoršeného zraku k normálu a v  případě refrakterních vad odpadá nutnost následné korekce (brýlemi, kontaktními čočkami).

Dětská oftalmologie je obor, který se zabývá prevencí, konzervativní a chirurgickou léčbou vrozených nebo získaných onemocnění a úrazů oka a celé zrakové dráhy. Především u dětského pacienta je nutné diagnostikovat a léčit oční vady a onemocnění co nejdříve, aby došlo k správnému zapojení v souvislosti s centrálním nervovým systémem a nedošlo k rozvoji tupozrakosti.

K nejběžnějím vyšetřením prováděným na oftalmologii patří vyšetření zrakové ostrosti, vyšetření očního pozadí, vyšetření štěrbinovou lampou a vyšetření očního tlaku.

Zrak je nedjůležitějším lidským smyslem, zprostředkovává nám až 80 procent informací okolního světa. O oči je nutné obzvláště důkladně pečovat, protože při některých očních onemocněních hrozí významné zhoršení funkce zraku.

Oftalmologie spolupracuje v určitých případech s ostatním obory, neboť některá onemconění a komplikace se projevují právě na oku. Jedná se hlavně o neurologii, imunologii a diabetologii.

 

Najít v okresu