Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 3. 7. 2022

Neurochirurgie

Neurochirurgie je lékařský obor, který se zabývá operační léčbou nemocí nervového systému.

Neurochirurgie je medicínský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou a následnou rehabilitací onemocnění, která postihují celý nervový systém - mozek, periferní nervstvo, míchu a páteř.

Cílem neurochirurgů je již při prvních drobných příznacích vážné choroby co nejrychlejší chirurgické řešení. Velmi důležité je i to, aby se pacient vracel do plnohodnotného aktivního života, bez postižení ve funkčních sférách.

Neurochirurgie je tedy operační obor, u kterého je pro dobrý výsledek léčby nutné nejen kvalitní provedení operačního zákroku, ale i poskytnutí co nejlepší pooperační péče. Jedná se zejména o pacienty po náročných operacích mozku a míchy, kde je intenzivní pooperační péče na neurochirugii nezbytná.

Neurochirurgie řeší choroby, které souvisí s mozkovými a míšními nádory, úrazy mozku a míchy, nitrolební krrvácení, atd. Patří sem onkochirurgie, která řeší expanzivně se chovající léze, dále cévní chirurgie, která odstraňuje výdutě, arteriózní malformace, intracerebrární krvácení, dále degenerativní onemocnění páteře či funkční nervové nemoci, jako je epilepsie a bolestivé stavy.

Degenerativní onemocnění páteře je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti a často končí i v produktivním věku invaliditou.

Neurochirurgie jako obor velice úzce souvisí s neurologií.

Najít v okresu