Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Neonatologie

Neonatologie je lékařský obor, který se zabývá péčí o novorozence.

Neonatologie je podobor pediatrie, který se zabývá péčí o novorozence od zdravých donošených novorozenců přes novorozence s vrozenými vývojovými vadami a chorobnými stavy až po extrémně nezralé děti.

V druhé polovině dvacátého století se s počátkem rozvoje intenzivní péče o nemocné novorozence začala neonatologie profilovat jako samostatný obor. Obor se zabývá komplexní péčí o novorozence a to u všech typů novorozenců včetně extrémně nezralých.

Do tohoto medicínského oboru spadá sběr, hodnocení a interpretace demografických údajů z oblasti perinatologie a neonatologie, oreintace v problematice péče o těhotnou a plod, vedení porodu za různých situací, prenatální diagnostika fetálního ohrožení a  problematika vrozených vývojových vad. Odborník v oboru neonatologie se zaměřuje na fyziologii a patofyziologii poporodní adaptace novorozence a asociovaných patologických stavů, ovládá resuscitaci a stabilizaci novorozence po porodu.

Pokrok v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nezralého novorozence dál, proto přibývá novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou. V současné době považujeme za hranici životaschopnosti 24. týden těhotenství. Vedle přežití je důležitým aspektem neonatoliogické péče též kvalita života dítěte. Neonatologická péče zahrnuje celou rodinu, protože narození extrémně nezralého dítěte znamená velkou a dlouhodou zátěž pro celou rodinu.

Odborník v oboru neonatologie dlouhodobě sleduje vývoj perinatálně ohrožených dětí.

 

Najít v okresu