Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Nefrologie

Nefrologie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií, diagnostikou a léčbou nemocí ledvin.

Nefrologie je medicínský obor, který se specializuje na prevenci , diagnostiku a léčbu poruch a chorob ledvin a ve spolupráci s urologií také močových cest. Nefrologie je lékařský vědní obor, který patří do odvětví vnitřního lékařství.

Jedná se o velice rozsáhlý obor, neboť ledviny zastávají v těle mnoho významných funkcí. Patří sem očišťovací schopnost ledvin, kdy ledviny odstraňují z těla produkty metabolismu, dále jejich vlastnosti endokrinní, úloha při krvetvorbě i při řízení systémového krevního tlaku.

Vzhledem k tomu, že ledviny jsou tedy v podstatě čistící stanicí našeho těla, spolupracuje nefrolog při jejich diagnostice a léčení i s ostatními specialisty z oborů, které mohou s onemocněním ledvin souviset, např. imunologií, urologií, diabetologií a kardiologií.

Na nefrologii se léčí pacienti, kteří trpí zánětlivými i nezánětlivými chorobami ledvin, a také s onemocněními, která sice primárně v ledvinách nevznikají, ale mohou jejich funkci poškozovat. Specialista v oboru nefrologie (nefrolog) řeší např. probémy s výskytem zhoubných a nezhoubných nádorových onemocnění, ledvinových kamenů či diabetického postižení ledvin.

Do oboru nefrologie patří též terapie umělou ledvinou - hemodialýza. Ta se provádí jako náhrada ledvinných funkcí v případě jejich selhání.

Onemocněním ledvin trpí podle nejnovějších studií i více než 10 procent populace, což představuje v České republice přibližně 1 milión lidí a z toho má skoro polovina ledvinnou funkci závažně sníženou. Velká část nemocných o své chorobě neví, ale i u nich se mohou časem rozvinout komplikace onemocnění ledvin nebo u nich může dojít k nevratnému selhání ledvin.

Najít v okresu