Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Mikrobiologie

Mikrobiologie je věda, která se zabývá mikroorganismy, jejich funkcí a složením.

Mikrobiologie je věda, která se zabývá především mikroskopickými organismy, mezi které patří např. bakterie, viry či mikroskopické houby. V minulosti se mikrobiologie zabývala zejména těmi organismy, které nebyly viditelné pouhým okem, současná mikrobiologie není již tak striktně vymezená.

Existuje celá řada mikrobiologických podoborů, které se věnují jednotlivým aspektům velmi široké problematiky. Mezi základní podobory patří např. bakteriologie, kerá studuje bakterie, virologie zkoumá viry, algologie  zkoumá prokaryotické  řasy, mykologie zejména houby atd.

Mikrobiologie využívá poznaktky z dalších vědeckých oborů, např. molekulární biologie, ekologie nebo biochemie. Naopak zase velké množství aplikovaných oborů využívá mikrobiologické poznatky, patří sem např. biotechnologie, lékařská mikrobiologie či mikrobiologie potravin.

Lékařská mikrobiologie je medicínský obor, který studuje morfologické a fyziologické vlastnosti mikroorganismů a zaměřuje se na ekologické a epidemiologické souvislosti jednotlivých mikrobiálních skupin. Do tohoto oboru patří bakteriologie, virologie nebo parazitolopgie, sérologie či mykologie. Obor se zabývá mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí, jejich léčením a prevencí.

Odborníci, kteří sse zabývají lékařskou mikrobiologií diagnostikují v laboratorních podmínkách infekční choroby, jejich komplikace a zajišťuji rychlý diagnostický servis pro specialisty a praktické lékaře.

Do oboru patří také vyšetřování dárců krve a krevní plazmy, prevence infekčních komplikací u vážně nemocných na odděleních intenzivní péče, laboratorní diagnostika patogenních orgnanismů či dohled nad racionalilzací léčby antibiotiky.

Najít v okresu