Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Interní medicína

Interní medicína - vnitřní lékařství je základní obor klinické medicíny, který se zabývá diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů dospělé populace.

Interní medicína je medicínský obor, který se zabývá diagnózou a nechirurgickou léčbou vnitřních orgánů dospělých pacientů.

Péči v tomto oboru poskytují lékaři - internisté s atestacemi z různých oborů vnitřního lékařství.

Z laického hlediska by se mohlo říci, že tento obor je nejblíže k praktickému lékařství, nicméně je tu zásadní rozdíl ve způsobu a možnostech poskytované péče. Oproti praktickým lékařům, kteří se zabývají primární péčí v širším a obecnějším měřítku je internista odborník, který se úzce specializuje buď pouze na vnitřní orgány obecně nebo přímo na určitý vnitřní orgán. Péče internisty je tedy odbornější a jak v ambulantní, tak i v nemocniční péči používá i kvalitnější technické zázemí pro stanovení diagnózy a následné léčení.

Ambulantní internisté poskytují ambulantní péči a odborně zajišťují prvotní stanovení diagnózy, nemocniční internisté poskytují péči nemocným jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje hospitalizaci.

Interní medicína je jeden z nejširších oborů, kterž zahrnuje nejen úzké specializace, ael i celé systémy, například onkologii, kardiologii, alergologii atd. Dále sem patří i řešení diagnostických problémů, které zahrnují souběh či kombinaci různých chorob.

Najít v okresu