Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Hepatologie

Hepatologie je lékařský obor, který se zabývá studiem a léčením jaterních chorob.

Hepatologie je medicínský obor vnitřního lékařství, který se zabývá studiem a léčením jaterních chorob.

Do hepatologické poradny jsou velmi často doporučováni pacienti se "zvýšenými jaterními testy", které byly zjištěny v rámci předoperačního vyšetření či preventivní prohlídky. Jaterní testy jsou souborem biochemických vyšetření enzymů, jejichž aktivita v krevním séru při onemocnění jater stoupá.

Zvýšené jaterní testy jsou tedy příznakem, který je zjištěn ve zdravotnickém zařízení, ale nemocného přivádí na vyšetření i jiné příznaky, jako např. žloutenka, zvláštní zabarvení stolice či bolest v pravém podžebří apod. Je nutné podrobit se veškeré předepsané léčbě s dodržováním mnohdy velmi přísných diet a také zásadně vynechat alkohol a kouření.

Do kompetence hapatologie spadají např. akutní virové hepatitidy, chronické hepatitidy, cirhóza jater, steatóza jater, nádorové onemocnění jater apod.

Najít v okresu