Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 31. 7. 2021

Foniatrie

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá vyšetřováním, léčbou a rehabilitací poruch a vad hlasu, řeči a sluchu.

Foniatrie je nadstavbovým oborem ORL, který se zabývá vyšetřováním, léčbou a rehabilitací sdělovacích funkcí pacienta. Patří sem hlas, řeč a sluch.

Poruchy hlasu, řeči a sluchu mohou být vrozené, ale též získané, například zánětem, úrazem, neurologickým či jiným onemocněním. Obtíže mohou být náhlého, ale i déle trvajícího chrakteru.

K vyšetření sluchu se ve foniatrii používá tzv. ladička. Můžeme se zde setkat i s orientačním vyšetřením sluchu, vyšetřením krku a vyšetřením uší ušním zrcátkem, tzv. otoskopem. Ve foniatrii se používají moderní metody, mezi které patří například počítačová audiometrie. Ta slouží k přesnému určení sluchových vad. Vyšetření pomocí počítačové audiometrie slouží zejména ke zjištění efektu použitého sluchadla. K diagnóze hlasivkového onemocnění se v současnosti používá vysocí akurátní techniky. Jedním z nejmodernějších přístrojů tohoto typu je videolaryngostroboskopický přístroj. Tento přístroj umožňuje vytvořit obrázky nebo kazetové záznamy hlasivek.

Hlas jako všechny periodické zvuky má tři základní parametry: frekvenci, která vyjadřuje výšku hlasu, intenzitu (hlasitost) a zabarvení. Řeč je tvořena systémem znaků, které v mysli zastupují jiné jevy. Sluch je smysl, kterým umíme zaznamenat řeč i jiné zvuky.

Poruchy řeči mohou nastat z různých příčin. Oboor, který se zabývá podrobně vadami řeči, nazýváme logopedie.

Najít v okresu