Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Diabetologie

Diabetologie je lékařský obor zabývající se zkoumáním a léčením cukrovky a jejich komplikací

Diabetologie je obor vnitřního lékařství, který se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu cukrovky (diabetes mellitus), včetně případných komplikací spojených s touto nemocí. Vzhledem k tomu, že existuje více různých variant cukrovky a poznatky o této nemoci jsou stále více obsáhlejší, byla diabetologie vyčleněna do samostatného oboru.

Diabetes mellitus je onemocnění chrakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu cukrů. Zvýšená hladina cukrů v krvi může mít dvě příčiny a podle nich rozdělujeme diabetes mellitus na 2 typy.

Na diabetologii se léčí všichni diabetici, zvláště pak  ale ti, u kterých je nemoc doprovázena komplikacemi.

Diabetologie úzce spolupracuje s ostatními lékařskými obory, jednak s internou, podologií (medicínský obor zabývající se onemocněním dolních končetin), kardiologií, oftalmologií (oční), nefrologií (podobor specializující se na ledviny). S těmito obory diabetologie spolupracuje z toho důvodu, protože komplikace spojené s cukrovkou se projevují nejčastěji právě na orgánech a částech těla, na které se tyto obory specializují.

 

 

Najít v okresu