Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 6. 5. 2021

Chirurgie

Chirurgie je základní lékařský obor, který léčí medicínské problémy, nemoci a úrazy operativně, manuálním a instrumentálním ošetřením.

Chirurgie je základní lékařský obor, který za použití operačních výkonů a přístrojové techniky vyšetřuje nebo léčí patologické stavy, jakými jsou nemoc nebo zranění, dále se zabývá zlepšením tělesných funkcí či vzhledu.

Chirurgie patří k nejstarším lékařským oborům.

Chirurgie jako lékařský obor je velmi obsáhlá a není v lidských silách všechny tyto poznatky pojmout. Proto se časem ze základního oboru obecné chirurgie vyčlenily specializované obory, kterí se zabývají pouze určitou částí chirurgie. Tato specializace je pojmenována podle oblasti, které se věnuje, např.: hrudní chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie, transplantační chirurgie, čelistní chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie.

Všechny druhy chirurgických výkonů jsou považovány za výkony invazivní. Chirurgické zásahy se provádějí do anatomické struktury těla za využití interních, rentgenologických, biochemických a dalších medicínských oborů.

K provádění chirurgických zásahů je zapotřebí nejen špičkových anatomických znalostí, ale také orientace v současné moderní přístrojové medicíně. Pro současnou chirurgii jsou také důležité a nezbytné znalosti posledních vědeckých objevů, nových metod a farmaceutických novinek ze všech oborů medicíny.

Najít v okresu