Vyhledávání:

Podle umístění

Podle specializace

Vybraní lékaři 4. 7. 2022

Alergologie a imunologie

Alergologie a imunologie je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou poruch imunity - alergických onemocnění, defektů imunity a autoimunitních chorob.

Alergologie a klinická imunologie je lékařský obor, který se zabývá stavy přecitlivělostí organismu na některé látky a poruchami řízení imunitního systému, které vedou k nežádoucím reakcím.

Obor se zabývá výzkumem, diagnózou a léčením pacientů s onemocněními vyvolávanými poruchou imunitních mechanismů a situacemi, kdy imunomodulace tvoří důležitou část terapie nebo prevence těchto onemocnění. Nedílnou součástí oboru je specialilzovaná laboratorní diagnostika.

Mezi nemoce, které jsou vyvolané poruchou imunitních mechanismů patří především alergie, imunodeficience primární i sekundární a také autoimunitní onemocnění orgánová a systémová.

Samostatnou problematiku tvoří nádorová a transplantační imunologie. Do působnosti kllinického imunologa patří též imunomodulační terapie těchto onemocnění ve spolupráci s ostatními odbornostmi.

Najít v okresu